Các khóa học của chúng tôi

Khóa học lấy bằng B1

Bằng lái xe B1 là bằng ôtô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ôtô tải số tự động dưới 3,5 tấn không kinh doanh vận tải

Xem ngay

Khóa học lấy bằng B2

Bằng lái xe B1 là bằng ôtô số sàn chở người đến 9 chỗ ngồi, ôtô tải dưới 3,5 tấn được phép kinh doanh vận tải

Xem ngay

Khóa học lấy bằng A1

Hạng A1 cấp cho: Người lái xe để điều khiển xe môtô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50cm3 đến dưới 175cm3 và người khuyết tật điều khiển xe môtô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

Xem ngay

Khóa học lấy bằng A2

Hạng A2 cấp cho người lái xe để điều khiển xe môtô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Xem ngay

Khóa học lấy bằng C

Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây: Ôtô tải, kể cả ôtô tải chuyên dùng, ôtô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500kg trở lên; Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500kg trở lên; Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

Xem ngay

Nâng bằng D, E

Chúng tôi cung cấp dịch vụ nâng hạng bằng D, E.
Hạng D cấp cho người điều khiển Ôtô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe.
Hạng E cấp cho người điều khiền Ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi;

Xem ngay