Tag Archives: bổ túc tay laí

Kỳ thi sát hạch lái xe để kiểm tra toàn bộ kiến ​​thức cũng như kỹ năng của các học viên đã học và có thể áp dụng vào thực tế. Trong quá trình đào tạo, giảng viên đã theo dõi khóa học cũng như nội dung bài học để hướng dẫn các bài tập […]